קביעת המיקום במהלך טיפול בפרוסת הסיליקון

בעת טיפול בפרוסות, מיקום מדויק והדיר הוא קריטי. במהלך ההזנה של פרוסות, שני מיקרומטרים laser OptoControl בודקים את הקוטר ובכך קובעים את המיקום האופקי. הודות לקצב המדידה והדיוק הגבוהים, מיקרומטרים אלה מספקים מידע אמין אודות המיקום. בהתאם למיקום של שני מיקרומטרים יחסית זה לזה, קטרים שונים של פרוסות ניתנים לאיתור.

View product

optoCONTROL 2520

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360