ניטור נוכחות וזיהוי בקבוקים

סורקי לייזר מבית מיקרו-אפסילון משמשים לבדיקה אוטומטית לחלוטין במהירות גבוהה של מכלים רקים במפעלי ייצור בקבוקים ובמבשלות. לצורך יישום זה, נציג מיקרו-אפסילון, טיפטה, תכנן מערכת בדיקות המבוססת על טריאנגולצית קווי לייזר, שבה משתמשים כאשר מתקבלים ארגזי הבקבוקים. מערכת זו משתלב בקו הייצור ומצוידת בחמישה חיישני קו לייזר לטריאנגולצייה מדגם scanCONTROL 2900-50 מבית מיקרו-אפסילון. הארגזים משונעים על גבי מסוע ונסרקים מלמעלה. כל סורק מודד שורה של בקבוקים בארגזים. ניטור הנוכחות מתבצע במהירויות מסוע של עד 850 מ»מ / שניה. הסורק משתמש בגובה הבקבוק המתאים כדי לקבוע אם סוג הבקבוק הנכון נמצא בארגז. אסור שגובה הבקבוק יעבור יותר מ-3 מ«מ מגובה היעד של סוג הבקבוק המתאים.
בניגוד לפיתרון המבוסס על מערכות עיבוד-תמונה קונבנציונאליות, סורקי הלייזר של מיקרו אפסילון לא רק מנטרים את נוכחות הבקבוקים אלא גם את גובה הבקבוק. בנוסף, ניתן לקבל נתונים מן המדידה לצורך חישובים סטטיסטיים, הערכות וייעול תהליכים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360