ניטור פתיחת תריסי האוויר

על מנת לשלוט באספקת האוויר, תריסי האוויר נפתחים ונסגרים אוטומטית כתלות בטמפרטורה. חיישני משיכת-כבל למדידת תזוזה מנטרים את מיקום תריסי האוויר הפתוחים.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90