ניטור פתיחת תריסי האוויר

על מנת לשלוט באספקת האוויר, תריסי האוויר נפתחים ונסגרים אוטומטית כתלות בטמפרטורה. חיישני משיכת-כבל למדידת תזוזה מנטרים את מיקום תריסי האוויר הפתוחים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360