יישום משחה תרמית

יישום המינון הנכון מהווה גורם מכריע בתהליך היישום האוטומטי לחלוטין של משחות תרמיות. מינון יתר של משחה תרמית יפגע בהתנגדות התרמית, וכמות קטנה מדי של משחה תגרום לעומס יתר תרמי. לכן, הגובה של אגל המשחה נמדד באמצעות חיישן טריאנגולציה מבוסס לייזר.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90