בדיקת צבע נורת לד בפנסי רכב

הצבע והעוצמה של פנסי רכב חייבים להיבדק בצורה מהימנה לפני שלב ההרכבה והמסירה. כמו כן יש להבטיח פיזור אור הומוגני באצוות נורות מתחלפות. ה- ColorCONTROL MFA היא מערכת מיוחדת לבדיקת נורות LED, שמטרתה לבדוק דגמי בדיקה בלתי נגישים ומרוחקים זה מזה במרווחים גדולים. הסיבים האופטיים מאפשרים לבצע מדידות של עד 20 נקודות מדידה בו-זמנית.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90