בדיקת צבע נורת לד בפנסי רכב

הצבע והעוצמה של פנסי רכב חייבים להיבדק בצורה מהימנה לפני שלב ההרכבה והמסירה. כמו כן יש להבטיח פיזור אור הומוגני באצוות נורות מתחלפות. ה- ColorCONTROL MFA היא מערכת מיוחדת לבדיקת נורות LED, שמטרתה לבדוק דגמי בדיקה בלתי נגישים ומרוחקים זה מזה במרווחים גדולים. הסיבים האופטיים מאפשרים לבצע מדידות של עד 20 נקודות מדידה בו-זמנית.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360