הערכת ערכים נמדדים

הערכה מקיפה וגמישה של הערכים הנמדדים מכמה חיישנים באמצעות יחידתScanCONTROL Smart PLC.

יחידת scanCONTROL Smart PLC

לפעמים התוצאות של חיישן אחד בלבד אינן מספיקות להערכה ומדידה של רכיב מסוים. במצב כזה, יש לשלב את הערכים המתקבלים ממספר חיישנים ולחשב אותם יחד. כמו כן, יתכן שיידרשו חישובים נוספים.

ניתן לפתור משימות מיוחדות אלה באמצעות יחידת ה- ScanCONTROL SMART PLC שהיא מערכת בקרה קומפקטית וחזקה עם יכולת לתכנות גמיש. המהנדסים של מיקרו-אפסילון מגדירים או מתכנתים את ההגדרות הדרושות על פי דרישות הלקוח, ומוודאים שהמשתמש יקבל את התוצאות המבוקשות.

יחידת ה-scanCONTROL SMART PLC עובדת עם חיישני scanCONTROL SMART, אך היא יכולה לקבל אותות גם מחיישנים ומהתקנים אחרים.

  • עד 8 חיישנים
  • מותאם אישית על פי דרישות הלקוח
  • יכולת הדמיה אופציונאלית (תכן ייעודי ללקוח)
  • העברת נתונים לבקרה ברמה גבוהה יותר באמצעות פרוטוקולים שונים

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360