3D View - תוכנת הדמיה תלת מימדית אינטראקטיבית

המימד השלישי של הנתונים הנמדדים מתקבל מתוך התנועה היחסית בין החיישן למטרה. כך מתקבלות סריקות פני שטח מלאות של הגופים הנמדדים. הקצאת קואורדינטת Y מתבצעת באמצעות טריגרים, עיבוד ערכי קידוד וחיווי מהירות התנועה (של החיישן או האובייקט הנמדד).
התוכנה scanCONTROL 3D-View מיועדת להצגה וייצוא של נתוני תלת הממד האלו. התוכנה מספקת תצוגה תלת מימדית אינטראקטיביות של רצפי פרופילים ומאפשרת ייצוא שלהם לקבצים בפורמטים נפוצים שניתן לייבא לסביבת ה- CAD של המשתמש. בנוסף, 3D-View תומכת גם בהגדרת התצורה של חיישני scanCONTROL.

  • הצגת רצף פרופילים
  • תצוגה של פרופילי 3D מוקלטים או בזמן-אמת
  • סנכרון מהירות וכיוון התנועה (למשל באמצעות מקודד)
  • ייצוא רצפי הפרופילים לפורמט 2D ‏(png)
  • ייצוא לפורמט3D ‎‏ (asc, stl, csv, ply) לשימוש בתוכנות CAD

הורד את התוכנה 3D View

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360