חיישנים למדידות 2D/3D

סורקי לייזר למדידת פרופיל 2D/3D
חיישני לייזר וילון  אופטים  למדידת קוטר, מרווח, קצה ,חוסר חומר ומידות גיאומטרית אחרות

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90