חיישנים למדידות 2D/3D

סורקי לייזר למדידת פרופיל 2D/3D
חיישני לייזר וילון  אופטים  למדידת קוטר, מרווח, קצה ,חוסר חומר ומידות גיאומטרית אחרות

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360