מחשבון אופטי למצלמות thermoIMAGER TIM

השתמש במחשבון האופטי כדי לקבוע איזו עדשה מתאימה ליישום הרצוי. פשוט בחר עדשה, הזן את המרחק מהמצלמה לגוף הנמדד ורשום את המידות שהתקבלו עבור מישור פני השטח הנמדד. 

 • TIM 40
  • 18° x 14° | TIM 40 | f=20 mm
  • 29° x 22° | TIM 40 | f=12.7 mm
  • 53° x 38° | TIM 40 | f=7.7 mm
  • 80° x 54° | TIM 40 | f=5.7 mm
 • TIM 41
  • 18° x 12° | TIM 41 | f=20 mm
  • 29° x 18° | TIM 41 | f=12.7 mm
  • 53° x 31° | TIM 41 | f=7.7 mm
  • 80° x 44° | TIM 41 | f=5.7 mm
 • TIM 160S
  • 30° x 23° | TIM 160S | f=5 mm
  • 12° x 9° | TIM 160S | f=13 mm
  • 55° x 40° | TIM 160S | f=3 mm
  • 80° x 54° | TIM 160S | f=2 mm
 • TIM QVGA
  • 18° x 14° | TIM QVGA HD/G7 | f=20 mm
  • 29° x 22° | TIM QVGA HD/G7 | f=13 mm
  • 53° x 38° | TIM QVGA HD/G7 | f=8 mm
  • 80° x 54° | TIM QVGA HD/G7 | f=6 mm
 • TIM VGA
  • 15° x 11° | TIM VGA / VGA-G7 | f=41.5 mm
  • 33° x 25° | TIM VGA / VGA-G7 | f=18.7 mm
  • 60° x 45° | TIM VGA / VGA-G7 | f=10.5 mm
  • 90° x 64° | TIM VGA / VGA-G7 | f=7.7 mm
  • 12° x 9° | TIM VGA Microscope optics | f=44 mm
 • TIM M
  • 4° x 3° | TIM M-1 382x288px | f=75 mm
  • 7° x 5° | TIM M-1 382x288px | f=50 mm
  • 13° x 10° | TIM M-05 / M-1 382x288px | f=25mm
  • 20° x 15° | TIM M-1 382x288px | f=16mm
  • 9° x 5° | TIM M-1 764x480px | f=75mm
  • 13° x 8° | TIM M-1 764x480px | f=50mm
  • 26° x 16° | TIM M-05 / M-1 764x480px | f=25mm
  • 39° x 25° | TIM M-1 764x480px | f=16mm
mm
m
GO
IFOV
MFOV
Field of view at object surface

Width:

Height:

Diagonal:

Pixel size:

3x3 Pixel:

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360