חיישני לייזר ארוכי טווח

Long-range sensors|Large offset distance|Small measuring range
optoNCDT 1710/1750/2310
Long-range sensors
Large offset distance
Small measuring range

יש משימות מדידה הדורשות טווחי מדידה גדולים או מרחק מדידה גדול מעצם המטרה שיש למדוד. ליישומים כאלה מיקרו-אפסילון מציעה חיישני לייזר לטווח ארוך המשלבים דיוק גבוה עם מרחק מדידה גדול.

Klapper_optoNCDT-1710-1000-LR_500x250

טווח המדידה של OptoNCDT 1710-1000 הוא 1,000 מ»מ. נקודת ההתחלה של טווח המדידה היא 1,000 מ«מ מגוף החיישן, שפירושו שאפשר למדוד עצמים במרחק של עד 2 מטר. חיישן זה מאפשר מדידה מהימנה של עצמים בעלי טווח תנועה רחב.

תחומי היישום של החיישן:

 • סביבות קשות
 • חלקים גדולים
 • מטרה בוואקום
 • טמפרטורות גבוהות
 • מרחק בטוח מהמטרה
מאפיינים
 • טווח מדידה (מ"מ): 1,000
 • לינאריות מרבית: כ-1 מ"מ
 • רזולוציה מרבית: 100 מיקרומטר
 • מדידה ממרחק רב כאשר קיימות טמפרטורות גבוהות או סיכון להתנגשות
 • קצב מדידה הניתן להגדרה עד 2.5‏ קילו-הרץ
 • פלט אנלוגי ופלט דיגיטלי
 • קומפקטי עם בקר מובנה
 • פיצוי בזמן אמת למשטחים משתנים (RTSC)
 • בוררי הגבלה ניתנים לתכנות חופשי
Klapper_optoNCDT-1710-2300-LR_500x250

חיישני לייזר לטווח ארוך OptoNCDT 1710 ו-2310 מיועדים ליישומים בהם נדרש מרחק מדידה גבוה. עם זאת, טווח המדידה הקטן יחסית מאפשר מדידה מדויקת במיוחד ממרחק גדול.

מאפיינים
 • טווח מדידה optoNCDT 1710 (מ"מ): 50
 • טווחי מדידה optoNCDT 2310 (מ"מ): 10 | 20 | 40 | 50
 • לינאריות מרבית: 3 מיקרומטר
 • רזולוציה מרבית: 0.5 מיקרומטר
 • מרחק קיזוז גדול בטווח מדידה קטן
 • קצב מדידה גבוה ורזולוציה גבוהה
 • הסתגלות למשטחים משתנים
 • מרחק בטוח מטמפרטורות גבוהות או חלקים נעים במטרה

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360