חיישני זרם ערבולת מותאמים במיוחד

Customer-specific sensors for industrial applications
eddyNCDT
Customer-specific sensors for industrial applications

לעתים קרובות נדרש לבצע שינוי בחיישני זרם ערבולת רגילים, במיוחד בסדרות ייצור קטנות וגדולות. משום כך, אנו מתאימים את מערכות המדידה לדרישותיך המיוחדות. לדוגמה, ניתן לבצע שינויים בבקר, בכבל, בחומר החיישן ובעיצובו. יצרני מכונות ואינטגרטורים דורשים לעתים קרובות חיישנים עם רכיבים אלקטרוניים מובנים במארז זעיר או בעיצוב מיוחד.

שינויים שנדרשים לעתים קרובות:

  • טווח היסט ומדידה
  • מארז ותושבות לחיישן ולבקר
  • חיישנים עמידים בלחץ עד 2,000 בר
  • חיישנים עם אלקטרוניקה מוטמעת או נפרדת; חיישנים מזעריים
  • חומרים שונים לסליל, בית החיישן ולמעגלים המודפסים
  • אורך הכבלים, כיול מול מטרה ספציפית


חיישנים מותאמים בטכנולוגיית סליל מוטמע

לחיישני זרם מערבלת המיוצרים בשיטת ECT יש יתרונות שימוש רבים. עיצובו הזעיר של החיישן ובנייתו מחומרים אנ-אורגניים מעניקים אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט של עיצוב חיצוני. יציבות בטמפרטורות גבוהות וחיי שירות ארוכים מושגים גם תוך שימוש בחומרים מיוחדים. אם קיים צורך בכך, כל רכיבי המדידה האלקטרוניים יכולים להיות מוטמעים בחיישן. חיישני ECT מתאימים לסביבות עבודה קשות, למשל בסביבה של רעידות וזעזועים קשים, טמפרטורות של עד 350 מעלות צלזיוס, סביבות אלקטרומגנטיות או בוואקום. דוגמאות ליישומים שמומשו: יישור מקטעי ראי בטלסקופים ענקיים, ייצור מוליכים למחצה בוואקום קיצוני, מדידת מרווח טחינה במפעלי נייר.

תכונות:

  • יציבות קיצונית לטווח ארוך
  • מסלול טמפרטורה בדרגת שחזור גבוהה מאוד
  • חוסן מכני קיצוני
  • טמפרטורות גבוהות של עד 350 מעלות צלזיוס

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360