חיישנים למדידת מיקום, מרחק ותזוזה

חיישנים אינדוקטיביים (eddy current) ללא מגע למדידת מיקום, מרחק ותזוזה
חיישנים קיבוליים לתזוזה, מרחק ומיקום
חיישני לייזר למדידת תזוזה, מרחק ומיקום
מערכות חיישנים קונפוקליים למדידת תזוזה, מרחק, מיקום ועובי
אינטרפרומטרים אור לבן בעלי דיוק גבוה למדידות מרחק ועובי ללא מגע
חיישני מרחק לייזר לטווחים ארוכים במיוחד
חיישנים אינדוקטיביים (LVDT) ומדידים
חיישני מרחק מגנטו-אינדוקטיביים
חיישני תזוזה עם תיל משיכה

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360