חיישנים לזיהוי צבע חלקים בתהליכי ייצור באטומציה

חיישן זיהוי  צבע אמיתי קומפקטי
מערכת מדידת צבע לשילוב בתהליכי ייצור colorCONTROL ACS7000
חיישני צבע עם עדשות קבועות למרחקי מדידה גדולים
מערכות חישנים לזיהוי צבע לבדיקות רכיבי  LED של תפקוד, צבע ועוצמה

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90