חיישנים לזיהוי צבע חלקים בתהליכי ייצור באטומציה

חיישן זיהוי  צבע אמיתי קומפקטי
מערכת מדידת צבע לשילוב בתהליכי ייצור colorCONTROL ACS7000

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360