מדידת עובי של שכבות חומר רטובות

חיישנים כרומטיים קונפוקליים מבית מיקרו אפסילון עוקבים אחר עובי הציפוי של חומרים רטובים. התקנת מספר חיישנים זה לצד זה מאפשרת לבדוק במקביל לכך את הומוגניות הציפוי על פני כל רוחב הרצועה. הרזולוציה הגבוהה שלהם מאפשרת להם לאתר סטיות קלות בצורה אמינה. יתר על כן, קצב המדידה הגבוה של הבקר מאפשר שימוש בחיישנים בתהליכי ייצור המתבצעים במהירות גבוהה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360