מיקום ראש ההדפסה ובקרת נקודת המוקד

בתהליכי הדפסה, הדיוק בגובה של ראש ההדפסה הוא גורם מכריע באיכות המוצר הסופי.
היכולת למדוד מרחק מול משטחים מחומרים שונים ולאתר קצוות בצורה מהימנה מאפשרת לבצע תהליך כוונון מהיר.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90