מיקום ראש ההדפסה ובקרת נקודת המוקד

בתהליכי הדפסה, הדיוק בגובה של ראש ההדפסה הוא גורם מכריע באיכות המוצר הסופי.
היכולת למדוד מרחק מול משטחים מחומרים שונים ולאתר קצוות בצורה מהימנה מאפשרת לבצע תהליך כוונון מהיר.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360