מדידת צורת פני השטח של עדשות מגע ותבניות

לצורך בקרה וייעול תהליכים, החלק הקדמי והאחורי של עדשות מגע נמדד באמצעות אור מַגִּיעַ, תוך כדי תהליך הייצור. מתבצעות מדידות של תבניות וכלי ייצור, וכן מתבצעים חישובים של קיזוזים נדרשים לכלים.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90