מדידת צורת פני השטח של עדשות מגע ותבניות

לצורך בקרה וייעול תהליכים, החלק הקדמי והאחורי של עדשות מגע נמדד באמצעות אור מַגִּיעַ, תוך כדי תהליך הייצור. מתבצעות מדידות של תבניות וכלי ייצור, וכן מתבצעים חישובים של קיזוזים נדרשים לכלים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360