מדידת שחיקת מסבים

במנועי דיזל מודרניים להנעה ימית, מסב גל הארכובה מטופל במרווחי זמן קבועים לתחזוקה. לצורך תחזוקה חזויה, משתמשים בחיישנים אינדוקטיביים (חיישני זרמי ערבולת) לניטור מתמיד של שחיקת המסב. למרות תנאי הסביבה הקשים כמו טמפרטורות גבוהות, חומרי סיכה ולחצים, החיישנים מודדים את תנועת המיסב בצורה אמינה בשימוש ארוך טווח.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
info@micro-epsilon.co.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360