מערכת הרמה מסונכרנת מדויקת

מערכות הרמה מסונכרנות מאפשרות לבצע הרמה והנמכה של עומסים כבדים עם בקרת מרחק ועומס, או לבצע הזנה מבוקרת קדימה של רכיבים גדולים. כדי לבצע זאת, שמונה צילינדרים או יותר מחוברים למערכת הידראולית מרכזית בלחץ גבוה (700 בר). העתק התנועה של כל צילינדר חייב להימדד כערך המעשי לצורך סנכרון התנועה ולהישלח לבקר הלולאה הסגורה/פתוחה. לצורך משימה זו, משמשים חיישני משיכת-כבל למדידת תזוזה מדגם wireSENSOR P60.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360