אורך הזרוע הקדמית בעגורנים ניידים

האורך הנוכחי של הזרוע הקדמית חשוב לצורך חישוב המומנט המופעל על העגורן. אורך זה נמדד באמצעות חיישן משיכת-כבל מובנה. עקרון המדידה הטלסקופי הפשוט הזה הופך את חיישני משיכת הכבל למתאימים מיסודם למשימה זו. החיישנים יכולים גם לעבור הסבה.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90