אורך הזרוע הקדמית בעגורנים ניידים

האורך הנוכחי של הזרוע הקדמית חשוב לצורך חישוב המומנט המופעל על העגורן. אורך זה נמדד באמצעות חיישן משיכת-כבל מובנה. עקרון המדידה הטלסקופי הפשוט הזה הופך את חיישני משיכת הכבל למתאימים מיסודם למשימה זו. החיישנים יכולים גם לעבור הסבה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
info@micro-epsilon.co.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360