גובה ההרמה בבמת הרמה

תומכי צד מותקנים נגד התהפכות של משאיות מנוף ובמות עבודה מוגבהות. ניתן להפעיל את העגורן או את הבמה אך ורק כאשר התומכים פרוסים במלואם כך שאין יותר סכנת התהפכות במקרה של זרוע מנוף ארוכה. עם זאת, לעיתים הדבר אינו אפשרי מסיבות של היעדר מקום מספק. לכן, חיישני משיכת-כבל מבית מיקרו-אפסילון משמשים למדידת מידת הפריסה של התומכים. מכאן, מתקבל גבול עומס הפיתול הדינמי של אזור התמיכה בפועל. מבצעים מדידה יתירה מכיוון שהערך הנמדד בעל חשיבות בטיחותית.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360