בדיקת תפרי ריתוך בצינורות

תפר ריתוך מושלם הוא הכרחי למניעת דליפה בצנרת. לכן נעשה שימוש בסורקי הלייזר מסדרת scanCONTROL בתהליך ריתוך ספירלי על מנת לכוון את תפרי הריתוך. פעולה זו מביאה לתהליך ריתוך הרבה יותר אמין. מרחק הבסיס הארוך באורך 600 מ"מ והבית המגן של החיישן גם הם בעלי חשיבות במדידה זו.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90