ניטור תפרי ריתוך לבדיקת צנרת

תפרי ריתוך פגומים הם לרוב הסיבה לדליפות בצינורות. לכן התפרים נבדקים מבחוץ לאחר הריתוך בעזרת סורק הפרופילים מסדרתscanCONTROL. לצורך הבדיקה, הסורק ממוקם במתקן בדיקה על גבי הצינור. לאחר הכוונון הידני, הסורק בודק אוטומטית את תפר הריתוך ותוך כדי כך גם ממרכז את עצמו אוטומטית על גבי הצינור.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90