בדיקת שחיקה בחותמות לטבליות

כלי הטבעה לייצור טבליות נמצאים תחת בקרת שחיקה רציפה. בשל הגיאומטריה המורכבת ופני השטח בעלי ההחזר החזק שלהם, ניתן לבצע בדיקות אופטיות רק בשיטות מדידה מדויקות במיוחד. השילוב בין חיישן קונפוקלי ומיקרומטר אופטי מאפשר לבדוק את הכלים במכונת מדידה מיוחדת. כלי ההטבעה נבדקים למדידת מספר פרמטרים שונים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360