איתור גופים זרים בטכנולוגיה רפואית

Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

ביישום זה, חיישן MDS מזהה גופים זרים במכונות לייצור לוחיות תרופות בתהליך אריזת הטבליות. באמצעות תנועת גלגלות הנוגעות בחלק העליון, ניתן לגלות גופים זרים בין לוחית התרופות ובין חומר הכיסוי. חריגה מנקודה מוגדרת מראש מפעילה התרעה מתאימה.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90