זיהוי צבע בפריטי מטבח חזיתיים

על מנת להבטיח עיקביות גוון צבע למשטחים, שימוש בחיישני זיהוי צבע של חברת Micro-Epsilon הינה יעילה ואף הכרחית.
חיישני זיהוי הצבע מאבחנים את צבע הפנלים במפעל הצביעה. חיישני זיהוי צבע מוודאים שגוון הצבע נמצא בטולראנס המותר כפי שקבע המשתמש בהתאם ליכולת החיישן. אפילו השונות הקטנה ביותר בגוון, שאינה נראית באמצעות העין האנושית, ניתנת לאבחון ביעילות רבה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360