בדיקת צבע

ניטור של פריטים צבועים הופך חשוב יותר ויותר לנוכח האיכות הגבוהה הנדרשת. פעולת זיהוי פגמים מייד לאחר תהליך הצביעה, וכן מדידת צבעים והשוואת צבעים בשלב בדיקת המוצרים הנכנסים הן משימות מדידה תכופות, אשר דורשות דיוק גבוה והדירות גבוהה.

זיהוי צבע בפריטי מטבח חזיתיים

על מנת להבטיח עיקביות גוון צבע למשטחים, שימוש בחיישני זיהוי צבע של חברת Micro-Epsilon הינה יעילה ואף הכרחית.חיישני זיהוי ...

הראה פרטים

בדיקת צבע ומיון של חלקים ספקים

לפני התקנת החיפויים הקדמיים, החיישנים של מיקרו-אפסילון בודקים אם הצבע של החיפוי תואם לצבע הגוף. ניתן להגדיר קבוצות ...

הראה פרטים

מדידת גוון של צבע נוזלי

מדידת הגוון של צבע נוזלי היא משימה מורכבת ביותר. עד היום, לרוב מיישמים את הצבע על אזור בדיקה ומודדים אותו רק לאחר ...

הראה פרטים

בדיקת פגמי צבע אוטומטית לחלוטין בגופי רכב ובאביזרי רכב

For fully automatic defect detection on car bodies and attachments, the reflectCONTROL inspection system is used. The system projects a striped pattern onto the surface. Deviations caused by defect are recorded with two cameras and evaluated via software.

הראה פרטים

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360