מדידת עובי דו-צדדית

כתלות במשימת המדידה הנדרשת, כדאי לבצע מדידת עובי דו-צדדית. שני חיישני מיקום מותקנים מול החומר ומודדים את העובי שלו. מערך מדידה זה מתאים במיוחד למדידות במהירות גבוהה ולחומרים מתנופפים. מיקרו-אפסילון מציעה חיישנים וגם מערכות לשימוש מיידי לצורך מדידות עובי דו-צדדיות.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90