מדידת עובי דו-צדדית

כתלות במשימת המדידה הנדרשת, כדאי לבצע מדידת עובי דו-צדדית. שני חיישני מיקום מותקנים מול החומר ומודדים את העובי שלו. מערך מדידה זה מתאים במיוחד למדידות במהירות גבוהה ולחומרים מתנופפים. מיקרו-אפסילון מציעה חיישנים וגם מערכות לשימוש מיידי לצורך מדידות עובי דו-צדדיות.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360