שכבות שקופות ואגלי דבק

חיישנים כרומטיים קונפוקליים משמשים למדידת עובי שכבות באופן חד-צדדי. עקרון המדידה הקונפוקלי מאפשר לבצע הערכה של מספר שיאי אותות (»פיקים«), וכך לקבוע את עובי החומרים השקופים. בעזרת יכולת מדידת השיאים המרובים, הבקר confocalDT מודד בצורה אמינה את עובי ציפויי המגן ושכבות הצבע.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90