בדיקה ממדית של מטילי סיליקון

סורקי פרופיל לייזר של Micro-Epsilon משמשים לבדיקת הגיאומטריה של מטילי סיליקון. אלה מזהים את הגיאומטריה המלאה של מוטות הסיליקון. הדבר מאפשר קביעה של סטיות גיאומטריות של בלוק הסיליקון לפני ההפרדה. המטילים מסופקים לעיתים קרובות עם חריצי כיוון, הדרושים ליישור המטילים. סורקי לייזר כחולים של Micro-Epsilon משמשים לבדיקת הפרופיל של חריצים אלה לדיוק ממדי. הם רושמים את פרופיל החריץ בדיוק גבוה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360