בדיקה ממדית של מטילי סיליקון

סורקי פרופיל לייזר של Micro-Epsilon משמשים לבדיקת הגיאומטריה של מטילי סיליקון. אלה מזהים את הגיאומטריה המלאה של מוטות הסיליקון. הדבר מאפשר קביעה של סטיות גיאומטריות של בלוק הסיליקון לפני ההפרדה. המטילים מסופקים לעיתים קרובות עם חריצי כיוון, הדרושים ליישור המטילים. סורקי לייזר כחולים של Micro-Epsilon משמשים לבדיקת הפרופיל של חריצים אלה לדיוק ממדי. הם רושמים את פרופיל החריץ בדיוק גבוה.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90