מדידת עקמומיות של עדשות

על מנת לעמוד בטולרנסים הנדרשים בייצור, קו המתאר של העדשה בעדשות אופטיות, כגון עדשות משקפיים או עדשות אובייקטיב, נמדד באמצעות חיישנים כרומטיים קונפוקליים. על סמך ערכי המרחק, החיישנים יכולים לספק גם מידע לגבי תכונות פני השטח. החיישנים מאפשרים זווית הטיה גדולה, כלומר הם מסוגלים למדוד גם משטחים בעלי עקמומיות גבוהה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360