מדידת קצה של משטחי זכוכית

בתהליכי ייצור רבים נדרש מיקום מדויק של משטחי זכוכית. מיקום משטחי הזכוכית מאותר באמצעות קצוות משטח הזכוכית. חיישני לייזר למדידת פרופילים מבית מיקרו-אפסילון מודדים את מיקום הקצוות במספר נקודות ומשדרים את הנתונים הללו למערכת הבקרה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360