מדידת טמפרטורת מסבים כתוצאה מחיכוך

טמפרטורת תיבת התמסורת בטורבינות רוח נמדדת באופן רציף במהלך פעולת הטורבינה. חימום של הרכיבים עלול להצביע על בעיה פוטנציאלית ברכיב מסוים. אם נחצה סף מסוים, ניתן לנקוט בפעילות מתקנת או לתכנן פעולת תחזוקה מתאימה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360