מדידת טמפרטורת מסבים כתוצאה מחיכוך

טמפרטורת תיבת התמסורת בטורבינות רוח נמדדת באופן רציף במהלך פעולת הטורבינה. חימום של הרכיבים עלול להצביע על בעיה פוטנציאלית ברכיב מסוים. אם נחצה סף מסוים, ניתן לנקוט בפעילות מתקנת או לתכנן פעולת תחזוקה מתאימה.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90