מדידת גובה גל ההלחמה במכונות הלחמת-גל

בתהליך הלחמת מעגלים מודפסים במערכות הלחמת גל, גובה גל ההלחמה מהווה מרכיב חשוב באיכות חיבורי ההלחמה. גובה בדיל ההלחמה נמדד ישירות מעל גל ההלחמה באמצעות חיישן התזוזה eddyNCDT. כך מתבטלות ההשפעות כתוצאה מגובה סיר חימום הבדיל וזיהום המשאבה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360