מדידת גובה גל ההלחמה במכונות הלחמת-גל

בתהליך הלחמת מעגלים מודפסים במערכות הלחמת גל, גובה גל ההלחמה מהווה מרכיב חשוב באיכות חיבורי ההלחמה. גובה בדיל ההלחמה נמדד ישירות מעל גל ההלחמה באמצעות חיישן התזוזה eddyNCDT. כך מתבטלות ההשפעות כתוצאה מגובה סיר חימום הבדיל וזיהום המשאבה.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90