בדיקה וכיול משקפות בינוקולריות/מונוקולריות ועדשות אובייקטיב

Testing and adjusting binoculars/spotting scopes and objectives
Testing and adjusting binoculars/spotting scopes and objectives

המדידה המדויקת של חזית הגל העוֹבֵר מספקת הערכה כמותית של איכות ההדמיה של מערכת אופטית, ובו זמנית מאפשרת לבצע כיול של המערכת תוך כדי תהליך הייצור. ניתן לבצע אינטגרציה גמישה של מודול המדידה SHSInspect RL בסביבת הבדיקה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360