קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

זיהוי מיקום הבוכנה בצילינדר הידראולי

על מנת לאתר את מיקום הבוכנה בצילינדרים הידראוליים, חיישנים הִצָּרוּת מַגְנֵטִית וחיישנים אינדוקטיביים מובנים ישירות בתוך החיישן. לכן, החיישן המגנטי-אינדוקטיבי מדגם mainSENSOR מהווה אלטרנטיבה מתאימה. המגנט המותקן על המשטח מעביר את השדה המגנטי שלו למוט הבוכנה. לאחר מכן, החיישן המותקן בחוץ מזהה את פיזור השדה המגנטי לאורך המוט, וממיר אותו לאות מוצא ליניארי, הפרופורציוני למיקום הבוכנה.