קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מרווח בין גלילי ערגול

המרווח בין גלילי ערגול או המרווח בין גליל הערגול למשטח התומך הוא ממד קריטי בתהליך הערגול של מתכות, פלסטיק וחומרים אחרים. במקרה של תהליכים רגישים הדורשים דיוקים גבוהים, יש לבדוק את המרווח ברציפות על מנת למנוע פסילה של החומר. למשימה זו, מתאימים חיישנים ללא-מגע או חיישני מגע קיבוליים. אם הוחלט להשתמש בחיישן מגע קיבולי, מתקינים את החיישן על הצד החיצוני של ציר הגליל. השינוי במרווח מזיז בוכנה, והשינוי במיקום הבוכנה נמדד על ידי החיישן הקיבולי. אם משתמשים בחיישן ללא-מגע, הגליל ממוקם בין המשדר ובין המקלט של מיקרומטר אופטי. וילון האור מכוסה חלקית על ידי הגליל. החלק הנותר שאינו מכוסה מגיע למקלט מבעד למרווח. אז ניתן לחשב את המרווח על בסיס מדידת כמות האור הנקלט.