קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

פרימת סלילים

יריעות מעורגלות בתעשיית המתכת מלופפות על גבי סלילים למטרת הובלה. לצורך עיבוד מאוחר יותר, כאשר פותחים את הסלילים, חשוב לדעת כמה חומר כבר נמשך מתוך הסליל. משימה זו נפתרת בקלות הודות לחיישן האורך האופטי optoNCDT ILR. הוא מודד ברציפות את המרחק בין פני הסליל לבין מרכז הסליל. עובי הסליל פוחת ככל שיריעות המתכת משוחררות ממנו, ועובי זה נמדד על ידי מדידת הגדלת המרחק בין פני הסליל ובין החיישן. על ידי מדידת עובי הסליל, ניתן לחשב את אורך החומר בעזרת אלגוריתמים מתאימים.