קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

קוטר סליל

יריעות מעורגלות בתעשיית המתכת מלופפות על גבי סלילים למטרת הובלה. לצורך עיבוד מאוחר יותר, כאשר פותחים את הסלילים, חשוב לדעת כמה חומר כבר נמשך מתוך הסליל. משימה זו נפתרת בקלות הודות לחיישן האורך האופטי optoNCDT ILR. הוא מודד ברציפות את פני הסליל וכך מודד את הקוטר. קוטר הסליל פוחת ככל שיריעות המתכת משוחררות ממנו, והוא נמדד על ידי מדידת הגדלת המרחק בין פני הסליל ובין החיישן. על ידי מדידת עובי הסליל, ניתן לחשב את אורך החומר בעזרת אלגוריתמים מתאימים.