קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

הבחנה בין דיסקי בלמים

בתהליך ייצור של דיסקי בלימה לרכבים, הדיסק חייב להיבחר בקפידה רבה לפני כל שלב בתהליך הייצור על מנת להתאים לדגמי היצרנים השונים. סורקי לייזר משמשים בתהליך זה לזיהוי וקטלוג הדיסקים. האתגר בתהליך זה שהאובייקט הנבדק נבחן לפי צורה, גובה וקוטר. סורי הלייזר, ה- scanCONTROL משמשים ל-100% זיהוי ומיון עקבי. המאפיין המיוחד היחיד הוא פער בין שני להבי האוורור של הבלם דיסק המסמנים את הדגמים המתאימים של היצרן.