גובה הרמה של מלגזה

שינוע פנימי מתבצע פעמים רבות באמצעות מלגזות. הסיכון להטיית המלגזה בעת הרמת מוצרים הוא גבוה. לכן, המהירות המותרת מוגבלת על ידי מתגי הגבלה. חיישני משיכת-כבל מבית מיקרו-אפסילון מודדים את גובה ההרמה הנוכחי ומווסתים את המהירות בצורה רציפה, כתלות בגובה המוצרים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360