גובה הרמה של מלגזה

שינוע פנימי מתבצע פעמים רבות באמצעות מלגזות. הסיכון להטיית המלגזה בעת הרמת מוצרים הוא גבוה. לכן, המהירות המותרת מוגבלת על ידי מתגי הגבלה. חיישני משיכת-כבל מבית מיקרו-אפסילון מודדים את גובה ההרמה הנוכחי ומווסתים את המהירות בצורה רציפה, כתלות בגובה המוצרים.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90