מדידת צבע ברכיבים המיוצרים באקסטרוזיה

על מנת למנוע פגמי ייצור ולחסוך במשאבים בתהליכי אקסטרוזיה של מוצרי פלסטיק, חשוב לזהות חריגות צבע, ולא רק בסוף אלא תוך כדי תהליך הייצור. חיישני הצבע המדויקים מדגם colorSENSOR CFO משמשים לזיהוי צבעים בתהליך הייצור ומדווחים על חריגות מהצבע הנדרש ישירות למערכת הבקרה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
info@micro-epsilon.co.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360