מדידת עובי ציפוי על גבי CFRP וחומרי ציפוי אחרים.

The quick & easy way of non-destructive measurements for coating thickness
FSC1/7 & FSC1000
The quick & easy way of non-destructive measurements for coating thickness

מערכת המדידה, ה-FSC, הינו מכשיר למדידה לא הורסת של עובי צבע וכן שכבות ציפוי מבודדות אחרות, כגון: CFRP ו-CFRP עם תכונות הגנה מפני ברקים.
מערכת ניידת זו מכילה בקר נייד וחיישן לתפעול ותצוגת המדידה.
המערכת עובדת בשיטה לא הורסת באמצעות גלי מיקרו ברצעותה ה-ISM ללא צורך בחומרים מקשרים. ה-FSC הינו, בין שאר היישומים, משמש בתחום התעופה והינו מאושר לשימוש על ידי מיטב יצרניות המטוסים בעולם. 

מאפיינים
 • מדידת עובי ציפוי זריזה ופשוטה
 • עיקרון לא הרסני - אין השפעה על צבעים ומצעים
 • אין צורך בחומר מקשר
 • ניתנת להגדרה, יכולת מניעת הטיה דינמית
 • פונקציות סטטיסטיות
 • ייצוא נתוני מדידה דרך ממשק USB לכונן USB
 • מאושר על ידי יצרני מטוסים ידועים בעולם
FSC1-7-2_400px

המערכת FSC1/7 משמשת לבחינת עובי הציפוי של פולימרים (כגון CFRP) וחומרים נוספים ובעלת תחום מדידה של 500µm. בהשוואה לשיטות מדידה אחרות, אין כאן דרישה למינימום עובי לביצוע המדידה מה שמאפשר מדידת עובי שכבה דק במיוחד וביעילות רבה. המדידה מתקבלת אחר שניה אחת בלבד. מלבד ציוד המדידה עצמו, הערכה כוללת פיסות כיול עם עובי ידוע ומשמשות לביצוע כיול מזדמן לציוד המדידה. תוצאות הכיול נשמרות על גבי זכרון המכשיר וניתנות לטעינה בכל זמן. את המידע הנמדד על ידי הציוד ניתן לייצא דרך ממשק USB לשם ביצוע תהליכי עיבוד מידע נרחבים יותר.

מאפיינים
 • תחום מדידה: 0... 500 מיקרומטר
 • אין מינימום עובי נדרש
 • לינאריות קטנה מ- ±3 מיקרומטר
 • חזרתיות קטנה מ- 2 מיקרומטר
FSC1000-2_400px

המערכת FSC1000 משמשת לבחינת עובי הציפוי של פולימרים (כגון CFRP) וחומרים נוספים. מערכת זו מציעה תחום מדידה של 1000 מיקרומטר. בהשוואה לשיטות מדידה אחרות, אין כאן דרישה למינימום עובי לביצוע המדידה. המדידה מתקבלת אחר שניה אחת בלבד. היחידה מסופקת עם פיסות פלסטיק בעלי עובי מדוייק על מנת לבצע כיול. המידע המתקבל מהכיול נשמר על גבי המערכת. המדידה אף היא נשמרת על גבי המערכת וניתנת לייצוא, לאחר מכן, על ידי ממשק USB לעיבוד נוסף.

מאפיינים
 • תחום מדידה: 0... 1000 מיקרומטר
 • אין מינימום עובי נדרש
 • לינאריות קטנה מ- ±5 מיקרומטר
 • חזרתיות קטנה מ- 4 מיקרומטר
יישומים

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360