חיישן מרחק לביצועים גבוהים

Laser distance sensors for distance and position measurements up to 3000m
optoNCDT ILR 1191
Laser distance sensors for distance and position measurements up to 3000m

חיישני מעוף הקרן בזמן OptoNCDT ILR1191 מספקים טווח מדידה מרבי עם או בלי רפלקטור. התקן חימום מובנה בחיישן מרחק הלייזר לשימוש חיצוני. יישומים אופייניים לחיישן זה הם מדידות מיקום של מנופי פיגום או אוניות בנמלים.

מאפיינים
  • טווח מדידה ללא רפלקטור 300 מטר
  • טווח מדידה עם רפלקטור: 3,000 מטר
  • לינאריות: כ-20 מ"מ ... כ-60 מ"מ
  • רזולוציה: 1 מ"מ
  • הדירות: פחות מ-20 מ"מ
  • התקן חימום מובנה
  • כיוונון נוח בעזרת כוונת לייזר
  • מדידת מרחק ומהירות
  • למדידת אירועים מהירים
  • אפשרויות והרחבות רבות

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360