מועצת המנהלים

ההצלחה שלנו מבוססת על מוצרים ושירותים המציעים ללקוח ערך מוסף. אולם, אנו לא רק עומדים על מנהיגות טכנולוגית איכותית ומצוינת, אנו מודעים גם לאחריותנו החברתית. כחברה בינונית-משפחתית, אנו עצמאיים כלכלית, מתקשרים בשקיפות ופועלים בר-קיימא, ידידותיים לסביבה ועם מעט שימוש במשאבים.
פעולותינו פועלות לפי עקרונות אתיים ומוסריים ומכוונות לשיתופי פעולה ארוכי טווח ובר קיימא עם לקוחותינו.

הנהלת Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG
חברת אלינה טכנולוגיות בע"מ

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360