מדידת זמן קירור ביחידות ריתוך

תיעוד פרמטרי הריתוך כגון זמן קירור מושג באמצעות פירומטרים בעלי ביצועים גבוהים של Micro-Epsilon. חיישני טמפרטורה בגלים קצרים אלה מאפשרים מדידות טמפרטורה ללא מגע של משטחים מתכתיים. הפירומטרים מצוידים בכוונת לייזר כפולה על מנת להראות את המיקום המדידה המדויק. רישום זמן הקירור מתבצע בין ערכי גבול הניתנים להתאמה חופשית. בהתאם למשימת המדידה, ניתן להשיג פירומטרים עם מרחקי מדידה וגדלי מיצוע שונים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
info@micro-epsilon.co.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360