מומנטים תומכים בתא הגנרטור

על מנת לנטר את המומנטים התומכים, חיישני זרמי ערבולת למדידת תזוזות מודדים את המרחק בין תא הגנרטור לבין המגדל, וכך מאפשרים לזהות תנודות. כך ניתן לכבות את תחנת הכוח כאשר עומס הרוח גבוה מדי.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90